mask

Roboty wodno-kanalizacyjne

Rury wodno-kanalizacyjneWykonujemy ziemne roboty wodno-kanalizacyjne oraz zajmujemy się montażem sieci. Zajmujemy się:

  • budową wodociągów,
  • kanalizacji sanitarnej,
  • systemów odprowadzania wody deszczowej,
  • montażem zbiorników bezodpływowoych.

Wszystkie prace wykonane są z zachowaniem wymaganych standardów, według projektów oraz wytycznych. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem budowlanym przeznaczonym do robót ziemnych, dzięki czemu prace przebiegają szybko i sprawnie.

 

Prace ziemne

W pracy wykorzystujemy koparki i minikoparki, dzięki czemu możemy wykonywać roboty ziemne w terenach mocno zurbanizowanych. Jesteśmy wszechstronnie przygotowani do realizacji zleceń w obiektach nowych oraz położonych w zagospodarowanej infrastrukturze miejskiej,

 

Prace montażowe

Wykonujemy prace montażowe związane z rozprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej w terenie. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pozwalającym na realizację zleceń szybko i sprawnie.